Home » wk 04

Kortste partij : J Stolk ( DVK ) 18 beurten tegen A v/d Hurk ( Winners )

Hoogste serie : J Stolk ( DVK ) 12 van zijn 34 te maken car. tegen A v/d Hurk ( Winners )